Finnås Sportsklubb

Om oss

Om oss
RELATERTE NYHETER

§1 i Finnås Sportsklubb sine vedtekter seier at:

Laget sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal pregast av frivilligheit, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom.
 

Klubben held til på Våge Idrettsplass i Bømlo Kommune. Her har me eit flott anlegg som består av klubbhus med festsal, kjøkken og garderobeanlegg. Me har Tribune med klappstolar, kiosk, klubbkontor, møterom og utstyrsrom.
Det er fotball som er den største aktiviteten i klubben. Kampar og trening vert avvikla på kunstgrasbane med internasjonale mål. Denne er i dei mørke årstidene belyst med flomlys som gir heile bana ei minimumsbelysning på 150 lux.
Me har og ei aktiv trimgruppe med dyktige instruktørar som trenar aerobic og zumba.
I 2015 er det rundt 45 frivillige som står for drifta av klubben.
Du kan lesa meir om dei forskjellige aktivitetane i kvar gruppe si side.

FINNÅS SPORTSKLUBB
MOTORSPORTSVEGEN 3
5437 FINNÅS

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift